มารยาทที่ดีในการเล่นและรับชมบาสเกตบอล

กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่น 2 ฝ่ายแข่งขันกัน แม้กติกาจะมีข้อห้าม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของทั้ง2 ฝ่ายแล้วก็ตาม แต่ในการเล่นจริงก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และนอกจากกีฬาบาสเกตบอลจะมีกฎกติกาแล้ว ที่สำคัญก็คือเรื่องของมารยาทของตัวผู้เล่นเองก็สำคัญ เพราะถ้ามีผู้เล่นที่ไม่มีมารยาทก็มักจะทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท ได้บ่อยครั้ง

มารยาทของผู้เล่นที่ดีมีดังนี้

 1. มีความรู้เรื่องระเบียบและกฎกติกาการเล่น
 2. การแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมต่อการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
 3. เล่นกีฬาด้วยความสนุกสนานและมีมารยาท มีความสุภาพทั้งกิริยาท่าทางตลอดจนคำพูด เวลาการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
 4. ให้เกียรติและเชื่อฟัง ยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสิน
 5. มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย
 6. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา
 7. ไม่ควรดูถูกความสามารถผู้อื่น จะด้วยวาจาหรือท่าทาง
 8. ควรแสดงความยินดีและชมเชยเมื่อผู้เล่น เล่นได้ดี
 9. ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เล่นบ้างเมื่ออุปกรณ์มีจำกัด
 10. ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการยั่วยุหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
 11. ต้องเล่นตามระเบียบตามกติกาที่กำหนดไว้
 12. เชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้าทีมหรือผู้ฝึกสอน และต้องปฏิบัติตาม
 13. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย
 14. รู้จักระงับอารมณ์เมื่อเกิดการยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม
 15. ไม่ครอบครองลูกบอลแต่เพียงผู้เดียวต้องแจกจ่ายให้เพื่อนร่วมทีมบ้าง
 16. เมื่อเล่นกีฬาแพ้หรือชนะไม่ควรดีใจหรือเสียใจจนเกินไป
 17. การเล่นกีฬาต้องเล่นอย่างสุดความสามารถไม่ว่าตนเองจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะ
 18. หลังจากการแข่งขันแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะจะต้องฝึกซ้อมให้ดียิ่งขึ้น
 19. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ในขณะฝึกซ้อมหรือแข่งขัน

นอกจากมารยาทของผู้เล่นที่ดี ผู้ชมก็ควรมีมารยาทที่ดีด้วยเช่นกัน

 1. ปรบมือแสดงความยินดีแก่ผู้เล่นที่เล่นได้ดี ผู้เล่นมีมารยาทดี ทีมชนะการแข่งขันหรือผู้เล่นที่ได้รับรางวัล
 2. ไม่แสดงอาการหรือส่งเสียงยั่วยุจนทำให้ผู้เล่นหรือกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามเกิดโทสะ
 3. ไม่กระทำตัวเป็นผู้ตัดสินเสียเอง เช่น ตะโกนด่า ใช้สิ่งของขว้างปานักกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ชม หรือคัดค้านการตัดสิน
 4. ไม่ควรสูบบุหรี่หรือเสพเครื่องดื่มมึนเมาขณะชมการแข่งขัน
 5. ไม่แสดงกริยาท่าทาง ส่งเสียง ยั่วยุอันเป็นอุปสรรคต่อการเล่นของผู้เล่น และผู้ตัดสิน
 6. ควรศึกษากฎกติกาการแข่งขันกีฬาที่ตนดูเป็นอย่างดี
 7. ไม่ควรเปล่งวาจาสนับสนุนผู้เล่นในทางที่ผิด

มารยาทแต่ละอย่างที่กล่าวไปก็เป็นเหมือนมารยาทในการอยู่ร่วมกันในชีวิตประจำวันเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะบานปลายไปได้นั่นเอง เพราะฉะนั้น ควรคิดให้ดีก่อน ว่าถ้าทำไปจะมีปัญหาอะไรไม่ดีตามมาหรือเปล่า สุดท้ายเราควรเล่นเพื่อความสนุก และสุขภาพของตนเองและเป็นการเข้าสังคมที่ดีได้อีกด้วย